Walfer Foto-FrŽnn a.s.b.l.

de Walfer Fotosclub

since 1984

Calendrier des Réunions 2023

Réunion(s)             Activité(s)                   
09/01/2023        
06/02/2023        
06/03/2023  >>>   AGo:   8 mars 2023    
03/04/2023        
08/05/2023        
05/06/2023   24/06 - 02/07: Salon d'Auteurs    
03/07/2023        
         
04/09/2023        
02/10/2023        
06/11/2023        
04/12/2023        

 

Déi hei am Kalenner opgefouert Versammlunge gi fir dat ganzt Joer am Viraus festgeluecht. Si sinn normalerweis am Clublokal a fänken um 19:30 Auer un, ausser wann am "Programm" oder an den "News" eppes Anëscht steet!  Niewt dëse Reuniounen ginn et och nach aner Aktivitéiten déi am "Programm" ugekënnegt ginn, soubal den Datum bekannt ass.

Sämtlech Reuniounen an Aktivitéiten, grad ewéi den Detail vun dem wat gemaach gëtt, kommen an de "Programm" stoen. Bei dene wou eng Umeldung néideg ass, steet dat och dobäi!

Les dates ci-dessus n'indiquent que les réunions fixées à l'avance pour l'année en cours. Ces réunions se déroulent en principe dans les locaux du club et commencent à 20h00. D'éventuelles dérogations à ce principe sont, le cas échéant, indiquées au programme et/ou dans les "News".  A côté de ces réunions "fixes" sont organisées d'autres activités qui sont ajoutées au "programme" dans la mesure où leurs dates sont connues.

 

Eis Versammlunge sinn op Lëtzebuergësch!