Clubowend - mat .A. der Selektioun vun de Fotoen fir d'Ausstellung am Cipa zu Consdorf

Well mer gefrot gi sinn, fir iwwer d'Summerméint eng Fotosausstellung an der Seniorie St. Joseph zu Consdorf ze maachen, wëlle mer aus all de Fotoen, déi mer fir d'Bicherdeegsausstellung 2022 zesummegedroen hunn, de Choix fir dës Ausstellung maachen.

Bis dohinner wësse mer och méi, wat den Oflaf vun der Expo ugeet ...