Fotosausstellung am Kader vun de Walfer Bicherdeeg

Wärend de Bicherdeeg (19. an 20.11.2022) sinn eis 12 Kaderen mat Biller zum Thema "Bam" an der Kaffisstuff (Bouschéisserhal / Hall du Tir à l'arc) ze gesinn.

Et ass zwar kee spezielle Vernissage virgesinn, ma de Samsdeg, 19.11. um 11h30 offréiert eis de Walfer Schäfferot e Patt an der Kaffisstuff! Sämtlech Memberen sinn häerzlech invitéiert!