Keelenowend zu Goussel - Soirée "Jeu de quilles"

Mir wëllen eng "Traditioun" vu virun der Pandemie nees opliewe loossen.

Soirée "Jeu de quilles" am Café de la Fontaine zu Goussel (Gosseldange).